Övrig information


Flygtidskostnader   Bränsleansvarig
SE-EOT  1500:-/tim   Allan Einarsson
    070-207 97 11 ,        0281-225 50
    Jonas Haars
    070-645 46 66
     
     
Medlemsavgifter 2014     Läkarundersökning
A-medlem  1500:-/år inkl. KSAK     070-294 66 66
Övrig medlem  200:-/år     Carsten Schiborr
      Orsa Vårdcentral
      (Ligger nära kyrkan)
Hangarhyra per plats för medlem    
2000:-/år     
Ev. elkostnad tillkommer    
       
       
Inbetalningsnummer      
Plusgiro 71 00 34 - 0      
Bankgiro 367 - 3639      
       
       
Flyglärare:          Skolning - PC - PFT      
Ovansiljans FK:          0250-302 95      
Kjell Byström:                     070-494 37 95      
Hem. 0250-220 18      
       
Malung:      
Emil Döhl:                   073-906 89 39      
Hem: 0280-411 66      
       
Hagfors Flygskola:    0563-600 03      
Jörgen Davidsson:      
0563-232 53      
070-586 32 53      
       
       
       
Vi kan göra PC i "hemmaluft"    
Emil Döhl har möjlighet att hjälpa till,  men meddela    
i tid. (mest helger)