Historiska Händelser

Historisk Händelse


Flygäventyr vid  Malungs Flygklubb den 18 juli  1971.

Flygplan SE-EME.


Håkan Hindart från Lima, just nyutbildad pilot har tankat upp flygklubbens PA 28-180, Piper Cherokee  och tänker göra en liten stjärtsväng över hemtrakterna tillsammans med  3  kamrater från Lima.


Det skramlar som vanligt bra från det halvdåliga gräsfältet innan man kommer i luften.

Klubbmedlemmen Alf Helmersson befinner sig vid flygfältet och begrundar starten.

När maskinen lättar upptäcker han, turligt nog, att ena landningsställets hjul har lossnat.

Han ropar genast upp Håkan på flygradion och meddelar det hela.


Det visar sig att det högra huvudställets hjul har blivit kvar på marken.  En ovanlig och något orolig situation har därmed uppkommit.


Att landa med ett av huvudställen borta är ju inget att rekommendera på grässtråket i Malung varför man kommer överens om att gå mot Borlänge och kontakta tornet där.


Flygledaren i Borlänge var vid tillfället en för Håkan mycket välbekant man som han träffat mycket under sin flygutbildning tidigare.

Det gjorde säkert situationen något lättare att hantera.

Han var från början inne på att låta Håkan landa i Borlänge med vattenbegjutning av banan och räddningspersonal på plats.


Efter att flygledaren tagit kontakt med trafikledningen på Arlanda diskuterades säkerheten lite mera ingående och det bestämdes att resans slutmål skulle ändras. 

Den nya destinationen skulle bli just Arlanda där man var bättre rustad för sådana här händelser.

All övrig flygtrafik stoppades inför den kommande nödlandningen.


Hela äventyret slutade lyckligt efter landning  på  1 meter tjockt skum och ingen kom till skada.


(Av en händelse finns stora delar av flygradiotrafiken inspelad på band av en påpasslig radioamatör. En värdefull kassett som kom flygklubben tillhanda för bara något år sedan).


Det är beundransvärt att höra Håkans lugna och korrekta kommunikation med berörda trafikledningsorgan under hela flygningen.  

Flygplanet fick lindrigare skador och reparerades.   

Flygplanet  SE-EME  blev tyvärr totalkvaddat  några år senare vid uthyrning till en annan flygklubb.


Med på den oplanerade Arlandaresan var förutom Håkan själv:

Per-Arne Larsson, Limedsforsen  –  Roger Johansson, Limedsforsen  –  Alf Johansson, Tandö.


Malungs Flygklubb

Sivert Bergman                                                                                                                                            2013-07-01

                                                                                                                                                


// Håkan Hindart (f 1943)  omkommer dessvärre vid en tragisk flygolycka i Heden Lima  tillsammans med sin passagerare och kamrat Bo Halses. 

Händelsen ägde rum i Augusti 1978. //      

Här nedan kan du lyssna på Radiotrafiken