Kontakt

Kontakta oss! 
 
 
 
 

Styrelse 2020


Ordförande: 

Jonas Haars 070-645 46 66


Kassör:

Henrik Finnström 070-580 91 80


Sekreterare:

Emil Döhl 073-906 89 39


Motorflygchef:

Emil Döhl 073-906 89 39


Biträdande Motorflygchef: 

Sivert Bergman 070-398 33 20


Brandflyg / Baschef:

Emil Döhl 073-906 89 39


Biträdande Brandflyg / Baschef

Sivert Bergman 070-398 33 20


Övrig organisation:


Flygplatschef:

Anders Engvall 070-276 22 89


Biträdande Flygplatschef:

Per Perjos 070-397 83 65


Flyglärare PPL:

Emil Döhl 073-906 89 39


Instruktör UL-B:

Henrik Finnström 070-580 91 80


Flyglärare Gyrokopter:

Anders Engvall 070-276 22 89


Malungs Flygklubb

Storbyns Bygata 4

782 35 Malung

Tel. 070-580 91 80


e-mail:  info@malungsflygklubb.se


Org. nr : 88 44 01-2552 

Bankgiro: 367-3639